Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2002

«Είναι καιρός ν’ αναρωτηθούμε για την πορεία και τον προσανατολισμό της επιστήμης» (θέματα πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 2002 – κλικ εδώ για να διαβάσετε το ΚΕΙΜΕΝΟ των εξετάσεων)


ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για τις ανάγκες συζήτησης που πρόκειται να γίνει στην τάξη με θέμα την εξέλιξη της γενετικής να γράψετε μια ΠΕΡΙΛΗΨΗ του κειμένου (100-120λ) με την οποία θα ενημερώσετε τους συμμαθητές σας


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: Ο προηγούμενος αιώνας δικαιολογημένα ονομάστηκε «αιώνας των αλλαγών», κυρίως λόγω της τεράστιας προόδου που συντελέστηκε σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Με την εφαρμογή των τεχνολογικών επιτευγμάτων πολλά προβλήματα έχουν επιλυθεί, ενώ ταυτόχρονα έχουν ανακύψει άλλα, κυρίως ηθικά, όπως τα σχετικά με την κλωνοποίηση. Είναι καιρός ν’ αναρωτηθούμε για την πορεία και τον προσανατολισμό της επιστήμης. Τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο αφορούν τη ζωή και το θάνατο, φαινόμενα που καθορίζονται από αδιατάρακτους μέχρι στιγμής φυσικούς νόμους. Οι δυνατότητες που παρέχουν οι ανακαλύψεις των βιοϊατρικών επιστημών διανοίγουν νέους κόσμους. Στην εξερεύνησή τους θα πρέπει να έχουμε συνοδοιπόρους την περίσκεψη και κυρίως την ηθική. Η επιστήμη θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της ζωής και όχι στην υπέρβαση των νόμων της φύσης ωθούμενη από κενόδοξα κίνητρα.