Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: άσκηση πανελλαδικών 2002

«Είναι καιρός ν’ αναρωτηθούμε για την πορεία και τον προσανατολισμό της επιστήμης» (θέματα πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 2002 – κλικ εδώ για να διαβάσετε το ΚΕΙΜΕΝΟ των εξετάσεων)


Εκφώνηση Άσκησης: να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος «εγκυμονείται κίνδυνος δημιουργίας γενεών πανομοιότυπων οργανισμών προς εκμετάλλευση»


Υπόδειγμα ανάπτυξης ιδέας σε παράγραφο:
Με την παρέμβαση της επιστήμης στη δημιουργία ανθρώπινων οργανισμών προκύπτει ένας κίνδυνος. Ενδέχεται να φτιαχτούν κατά παραγγελία άνθρωποι, κατά το πρότυπο των βιομηχανικών προϊόντων, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την τυποποίηση και την ομοιογένεια. Είναι προφανές ότι αυτός ο πληθυσμός εύκολα κατευθύνεται από άτομα ή οργανωμένα συμφέροντα που δίνουν τις εντολές. Η κατάργηση όμως της ποικιλίας και της ιδιοτυπίας του ανθρώπου ακυρώνει την ελευθερία του. Ωστόσο, ακόμη υποθετική παραμένει αυτή η πραγματικότητα, που χρόνια πριν ο Χάξλευ είχε περιγράψει.