Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

«Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα» (ΓΚΑΙΤΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για τη συμβολή της κλασικής Ελλάδας στη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού.


Γενική διαπίστωση πολλών μελετητών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας η επίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής σκέψης.


Γενικά για την έννοια του πολιτισμού:
Η ουσία του πολιτισμού βρίσκεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να υψωθεί πάνω από τη φυσική του κατάσταση, δηλαδή να προοδεύσει πέρα από το σημείο που τον άφησε η φύση. Η προσπάθεια αυτή στρέφεται προς δυο κατευθύνσεις: την εξωτερική που νοείται σαν αγώνας του ανθρώπου να υποτάξει την εξωτερική φύση και να τη θέσει στην υπηρεσία της ζωής του και την εσωτερική, δηλαδή την επίτευξη ηθικής και πνευματικής προόδου.


Συμβολή ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα:
α] Σεβασμός και καταξίωση της προσωπικότητας του ανθρώπου με την πίστη σε αξίες και ιδανικά: η ελευθερία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, το πολίτευμα της δημοκρατίας με την «ισηγορία», «ισονομία» και την «παρρησία», η αντίληψη του μέτρου, αξίες που έχουν την αφετηρία τους στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αποτελούν τα βάθρα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.
β] Η πνευματική, καλλιτεχνική και ηθική ανάπτυξη: οι μεγάλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, με πρώτη την Αθήνα γίνονται κέντρα ανθρωπιστικών σπουδών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιστημονικών αναζητήσεων και ηθικής αγωγής μέσα από το φιλοσοφικό διάλογο. Ο άνθρωπος, στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είχε ως σκοπό την ευτυχία, στην οποία όμως πίστευε ότι μπορεί να φτάσει μόνο με την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δυνάμεων του. Ο πολιτισμός της εποχής μας στηρίχθηκε στις κατακτήσεις των αρχαίων στον πνευματικό και καλλιτεχνικό τομέα. Το γεγονός ότι, με τις υπερβολές του έφτασε και σε αντίθετα αποτελέσματα –αποθέωση τεχνολογίας, ευδαιμονισμός καταναλωτικής κοινωνίας- καταδεικνύει και εκ του αντιθέτου αποτελέσματος τη διαχρονικότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
γ] Το αθλητικό ιδεώδες: οι Πανελλήνιοι αγώνες –με πρώτους τους Ολυμπιακούς- μαρτυρούν την προσπάθεια των αρχαίων Ελλήνων «ευ το σώμα έχειν και την ψυχήν». Ο σύγχρονος κόσμος αποδέχθηκε αυτό το ιδεώδες, όμως δεν το κράτησε αλώβητο αλλά το άφησε να εκφυλιστεί και να νοθευτεί.

Κι άλλο πληροφοριακό υλικό για το ίδιο θέμα:
Πληροφοριακό υλικό για τη συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου Πολιτισμού (κάποια παραδείγματα με ΚΛΙΚ εδώ)

Κι ένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ανάπτυξης θέματος:
 Ως φιλόλογος συντάσσετε ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα. Σ’ αυτό εξηγείτε στους μαθητές τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των κλασσικών κειμένων στη γλωσσική και ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια καθώς και στη διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας ιδιαίτερα στην εποχή μας (διάβασε το παράδειγμα με ΚΛΙΚ εδώ)