Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Άτομα με ειδικές ανάγκες στη χώρα μας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ και ανάπτυξη ιδέας σε παράγραφο

Άτομα με ειδικές ανάγκες στη χώρα μας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ και ανάπτυξη ιδέας σε παράγραφο
(το κείμενο μπορείς να το διαβάσεις με ΚΛΙΚ εδώ)1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε σε 100-120 λέξεις


     Το κείμενο αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Αφού προσδιορίζεται η έννοια «άτομα με ειδικές ανάγκες», επισημαίνονται οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες τους. Κατά το συγγραφέα, η ανεπάρκεια των θεσμών και η στάση του κοινωνικού συνόλου αυξάνουν τις πιθανότητες ανεργίας και υπονομεύουν την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη. Οι δυσκολίες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης ποικίλουν ανάλογα με το είδος και το βαθμό της αναπηρίας τους, όμως τα προβλήματά τους εντείνονται και λόγων των προκαταλήψεων εργοδοτών, εκπαιδευτικών και συμβούλων. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν δείγματα άμβλυνσης τέτοιων συμπεριφορών στιγματισμού, ειδικά όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επικοινωνία με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το σίγουρο είναι ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σε βάρος τους το μόνο που θα καταφέρουν είναι να αποκλείσουν τα άτομα αυτά από το δικαίωμα στην εργασία, να δυσκολέψουν της αποφάσεις τους και να καταρρακώσουν το αυτοσυναίσθημά τους.


2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 90-100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: «Τέτοιες στάσεις ή απόψεις δείχνουν πια να εξομαλύνονται καθώς πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις μας αλλάζουν από την κοινωνική επαφή των αναπήρων με το γενικό πληθυσμό και το άνοιγμα της κοινωνίας για την υποδοχή κάθε συνανθρώπου μας».


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοινή πεποίθηση αποτελεί η άποψη ότι οι συναναστροφές με άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες –σωματικές, διανοητικές, ψυχολογικές- αμβλύνουν τις όποιες προκαταλήψεις υπάρχουν σε βάρος τους. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο απέναντι σ’ αυτά τα άτομα, γεγονός που πιστοποιείται από το μεγαλύτερο σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Για παράδειγμα, σεβόμαστε το χώρο της στάθμευσής τους ή δεν αποστρέφουμε το βλέμμα στη θέα της σωματικής τους αναπηρίας. Ανάλογη στάση ήδη έχει αρχίσει να υιοθετεί και πολιτεία με την παροχή ειδικών υπηρεσιών προς αυτούς. Επομένως, το άνοιγμα της κοινωνίας για την υποδοχή κάθε συνανθρώπου μας δεν φαντάζει πια ως μια ουτοπία