Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ: περίληψη κειμένου και ανάπτυξη ιδέας σε παράγραφο

ΑΥΤΟΜΟΡΩΣΗ μια διαρκής εκπαιδευτική διαδικασία
Α1] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Να γράψετε στο τετράδιο σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις) Μονάδες 25

     Η συγγραφέας αναφέρεται στην έννοια της αυτομόρφωσης, κινητήριος μοχλός της οποίας αποτελεί το ίδιο το άτομο. Αρχικά, την ορίζει ως εκπαιδευτική διαδικασία με την οποία ο άνθρωπος επιδιώκει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του εξέλιξη. Συνήθως, τα άτομα ωθούνται σ’ αυτή τη διαδικασία εξαιτίας της ραγδαίας επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης που απαξιώνει κάποια επαγγέλματα ή αλλάζει τον τρόπο άσκησης σε κάποια άλλα. Με ενδεχόμενη, λοιπόν, την αλλαγή επαγγελματικής πορείας το άτομο καλείται, είτε το θέλει είτε όχι, να ανανεώνεται και να εκπαιδεύεται δια βίου. Επομένως, καταλήγει η συγγραφέας, ότι η εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι και παλιά, αφού η απόκτηση γνώσεων πρέπει να τον ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.


Β2] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου «… οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δυο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους…»
     Σήμερα, οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας επιβάλλουν στους νέους την αλλαγή αρκετών επαγγελμάτων στην έναρξη τουλάχιστον της επαγγελματικής σταδιοδρομία τους. Οι διαρκείς δηλαδή τεχνολογικές εξελίξεις και η επιστημονική πρόοδος, διαμορφώνουν συνεχώς αυξημένες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Στην εποχή μάλιστα της πληροφορικής η επεξεργασία των νέων δεδομένων είναι ταχύτατη με αποτέλεσμα οι συνθήκες στο χώρο της εργασίας να αναδιαμορφώνονται αδιάλειπτα και οι νέοι να καλούνται να βρίσκονται σε κατάσταση εγρήγορσης. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι πολλά από τα ήδη υπάρχοντα επαγγέλματα χάνουν τη χρησιμότητά τους ή εμφανίζονται νέα, με αποτέλεσμα τα άτομα, εκ των πραγμάτων, να είναι αναγκασμένα να αλλάζουν επαγγέλματα, ίσως περισσότερες από μία φορές στη ζωή τους. Πρέπει, λοιπόν, για να ανταποκριθούν στις νέες αυτές συνθήκες αυτές, να ανανεώνουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να αποκτούν εφόδια πέραν της στείρας εξειδίκευσης. Επομένως, αυτές οι απαιτήσεις, υπαγορεύουν τη συνεχή αυτομόρφωση και κάνουν την ανάγκη δια βίου μάθησης επιτακτική.

[ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ για την ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ και τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων με ΚΛΙΚ εδώ]