Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Αντικατοπτρισμός συναρτήσεων: κι εσύ στον παρανομαστή μου αυτόματα να απλοποιείς της ψυχής μου το πρόσημο


Απλοποιήσεις: παίζω με συνεπαγωγές και εκπληρώνω τις επιθυμίες των συμβόλων (αφιερωμένο εξαιρετικά στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, που διαβάζουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις)
ΛΕΖΑΝΤΑ: υπό τη Ρίζα του Αρχοντικού 2, που στη δυαδική του Φύση εμπεριέχει το Ένα και το Ταίρι του...Παίζω με συνεπαγωγές
και εκπληρώνω τις επιθυμίες των συμβόλων
να πάει η πράξη παρακάτω
και πλήρως να οριστούν τα Ορίσματα.


Οι συνΑρτήσεις,
συνΑθροίσεις Απλοποιήσεων,
συνΔαιτυμόνες σε Δείπνο Εξαιρέσεων
μέσα σε παρενθέσεων την ασφάλεια
και ο χορός να τελείται
υπό τη Ρίζα του Αρχοντικού 2,
που στη δυαδική του Φύση
εμπεριέχει το Ένα και το Ταίρι του...


Μετά από τις Δαιδαλώδεις πράξεις μας,
πάλι οι Δυο μας μείναμε,
εκεί απ' όπου ξεκινήσαμε.

Εγώ σε παραγοντοποίηση του Εαυτού μου,
Εσύ στον παρονομαστή μου,
αυτόματα ν' απλοποιείς
το Απόβαρο της Ψυχής μου.


Πιο ελαφριά η αγκαλιά,
δίχως πρόσημο
με χέρια δεμένα ορίζει το Άπειρο
μέσα στο Μηδέν της.

[αναρτήθηκε στο ιστολόγιο REFLECTION of FEELINGS http://pavlidoykakia.blogspot.com/ ]