Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Η αξία της στίξης

Στο πλαίσιο ενός κοινωνικού πειράματος σε μια ομάδα 50 ανθρώπων (μισοί- μισοί, άνδρες και γυναίκες) δόθηκε ένα κείμενο και η επιλογή να βάλουν σ'
αυτό το κείμενο ένα κόμμα.Το κείμενο ήταν:
«Αν ο άνδρας ήξερε πραγματικά την αξία που έχει η γυναίκα θα πήγαινε στα τέσσερα».

Το αποτέλεσμα μετράει:

Όλες οι γυναίκες βάλανε το κόμμα μετά από τη λέξη «γυναίκα», όλοι οι άνδρες βάλανε το κόμμα μετά τη λέξη «έχει». Τυχαίο; (δεν νομίζω)

ΔΗΛΑΔΗ, οι δύο οπτικές γωνίες είναι:

ΑΝΔΡΕΣ: 

«Αν ο άνδρας ήξερε πραγματικά την αξία που έχει,
η γυναίκα θα πήγαινε στα τέσσερα».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 
«Αν ο άνδρας ήξερε πραγματικά την αξία που έχει
η γυναίκα,
θα πήγαινε στα τέσσερα».