Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Everything is an Inbox

Καθημερινά δεχόμαστε ένα συνεχώς αυξανόμενο όγκο πληροφοριών τον οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Πολλές φορές καταλήγουμε να αναβάλλουμε πράγματα ή να τα ξεχνάμε επειδή αδυνατούμε να αφομοιώσουμε τη συνεχή ροή της πληροφορίας. Χρειαζόμαστε μερικές απλές ιδέες για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των πληροφοριών που δεχόμαστε σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να κερδίσουμε σε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα


Everything is an Inbox
Με την ραγδαία αύξηση και διάδοση των κοινωνικών δικτύων, της χρήσης smartphones, δεχόμαστε πληροφορίες με σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα.
Τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε σε τεχνολογικά και marketing blogs και sites για το ‘Signal to Noise Ratio’ την αναλογία μεταξύ χρήσιμων και άχρηστων πληροφοριών. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο «θόρυβος» (άχρηστα μηνύματα) είναι μεγαλύτερος από το «σήμα» (χρήσιμες πληροφορίες).

Για να το αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να γίνεται ένα συνεχές «φιλτράρισμα» και μετατροπή της πληροφορίας σε μια ενέργεια είτε αυτό σημαίνει τον διαμοιρασμό της, την αποθήκευση της ή την διαγραφή της.
Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το σύνολο των πληροφοριών που δεχόμαστε ώς ένα τεράστιο inbox – ένα καλάθι γεμάτο πληροφορίες από το οποίο καλούμαστε να διαλέξουμε γρήγορα και στοχευμένα μόνο τις χρήσιμες πληροφορίες. Όσο πιο οργανωμένα και μεθοδικά αντιμετωπίσουμε αυτό το κατακλυσμό πληροφοριών, τόσο πιο αποτελεσματικά θα καταφέρουμε να εντοπίζουμε τις χρήσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες και να μειώσουμε το «θόρυβο» που μας αποσπά την προσοχή.